Bản cáo bạch
Thời gian Giá Thay đổi KL KL tích lũy
Đồ thị giá thực trong ngày
Đồ thị lịch sử giá cuối ngày
VN INDEX
HNX INDEX
Chỉ số % Thay đổi KLGD GTGD CK Tăng/Giảm
VN-INDEX
VN30-INDEX
HNX-INDEX
HNX30-INDEX
UPCOM-INDEX
VNX-ALLSHARE
Chỉ số % Thay đổi KLGD GTGD CK Tăng/Giảm
HSX-100
HSX-ALLSHARE
HSX-MIDCAP
HSX-SMALLCAP
Chỉ số Chỉ số T-1 % Thay đổi
VNALLSHARE TRI
VN30 TRI
VN100 TRI
VNMIDCAP TRI
VNSMALLCAP TRI
Chỉ số % Thay đổi KLGD GTGD CK Tăng/Giảm
HSX-FIN
HSX-MAT
HSX-IND
HSX-CONS
HSX-COND
HSX-HEAL
HSX-ENE
HSX-UTI
HSX-REAL
HSX-IT
CW
CALL PUT All
CK GD CC Trần Sàn TC Dư mua Khớp lệnh Dư bán Cao Thấp TB Tổng KL NN Mua NN Bán Room CK Cơ Sở TH Độ lệch
KL 3 Giá 3 KL 2 Giá 2 KL 1 Giá 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 CK Giá